בעזרת מלך יחיד א'ל חי העולמים תורת הלוחות הראשונים פרשת בהר מפי מורנו דב"ר הכהן סטבסקישליט"א סיכום ועריכה: ר' אשר לוין היו' בית הבעל שם טוב גאות ושפלות וַיְדַבֵּר יְהֹוָ'ה אֶל משֶׁה בְּהַר סִינַי לֵאמֹר:דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם: כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם - וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ שַׁבָּת לַיְהֹוָ'ה: )ויקרא כה א-ב) אומרת תורה הקדושה: כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם, ''אשר'' - זה הבטחה, בוודאי תבואו אל כל הארץ, אבל מתי אני נתתי לכם את הארץ הזאת? כל הזמן הקב''ה נותן את הארץ מחדש, אבל צריך לקחת אותה ולא להפסיד. '' וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ שַׁבָּת לַיְהֹוָ'ה ''. גם לארץ, גם לדומם ולצומח יש שבת, יום של הקב''ה.כל דבר שאין לא שבת, אין לו הפסקה והתחדשות ושיבה אל השורש - אז הוא בסופו של דבר בתוך הטבע, וטבע לא מחזיק את עצמו, ולכן לכל דבר יש בלאי ויש סוף.

canadamandating com-3

והַר סִינַי - הוא רומז לשני הפכים: הַר - הוא בחינת גאות, וסִינַי - הוא בחינת שפלות.

כלומר, הר זה בחינת גאות, זה אבן שהתנפחה, זה דומם שרוצה לעלות לשמים, לכן זה לשון גאות. משה רבינו קיבל את התורה על הר סיני בסנה הבוער לפני שאנחנו קיבלנו את התורה בהר סיני.

זה היה גילוי פרטי שלו ועם ישראל קיבל גילוי תורה שהיה יכול להעביר במשך דורות.

אבל לפני זה לא כתוב על הר סיני בשום מקום בתורה, מאין בא הר סיני?

מדרש אומר שזה הר המוריה שהגיע לשם כי לכל הרים אחרים היה גאווה גדולה ואי אפשר לקבל תורה מתוך גאווה, תורה זה הכנעה.

הבריאה מכניעה את עצמה לפני הבורא, כורת ברית איתו ומוכנה לקיים רצון הבורא. לכן רצה הקב''ה לתת תורה לעם ישראל דווקא במקום איפה אברהם אבינו ויצחק אבינו באו אליו בהכנעה גדולה, במקום של עקדת יצחק.

כמו שמובא במדרש תהלים ( מזמור סח שהלווים היו אומרים בחג שבועות): ''וסיני מהיכן בא?

ידוע שיש שבת בכל מערכות , בכל עולמות, בכל כוחות הבריאה, בזמנים ובנשמות.

אז יש שבת ליהודי ויש שמיטת בהמה שתלוי בנו, עולם החי גם כן צריך שבת. זה לא רק שאסור לתלוש ולזרוע אלא גם לארץ עצמה יש שבת קודש פעם בשבע שנים, וזה שומר על כל בחינות הבריאה קשורות לבורא וזה נצח ואז אין ביטול לאותה הקומה. כתוב שרצון לקדושה תלוי בזה: '' אָז תִּרְצֶה הָאָרֶץ אֶת שַׁבְּתֹתֶיהָ ''(ויקרא כו, לד) . קדושת הרצון – זה כאשר שומרים על שבת הארץ, על השמיטה ולא מחפשים התרים - כי תמיד ימצאו כל מיני התרים.

אבל אם רוצים את הקדושה של הארץ, את הרצון לקדושה ואת השמירה – אז צריך לשמור שבת הארץ, שמיטה.

אומר הבעש''ט הקדוש: והנהמשֶׁה - הוא בחינת הדעת.